FANDOM


Beckoning Light
(ひかり)(しょう)(しゅう)
BeckoningLight-SDLI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
しょう
しゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の召
しょう
しゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Hikari no Shōshū
 Tên Nhật (Dịch) Convening of Light
 Tên Hàn 빛의 소집
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 16255442
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên