Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Beelze of the Diabolic Dragons

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Beelze of the Diabolic Dragons
()(おう)(りゅう) ベエルゼ
BeelzeoftheDiabolicDragons-PGLD-EN-GScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
おう
りゅう ベエルゼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
りゅう
ベエルゼ
 Tên Hàn 마왕룡 베에르제
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 34408491
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên