FANDOM


Beelzeus of the Diabolic Dragons
()(おう)(ちょう)(りゅう) ベエルゼウス
BeelzeusoftheDiabolicDragons-YF08-EN-UR-LE.png
 Tên Nhật (Kana)
おう
ちょう
りゅう ベエルゼウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
ちょう
りゅう
ベエルゼウス
 Tên Nhật (rōmaji) Maōchōryū Beeruzeusu
 Tên Nhật (Dịch) Beelzeus the Demon King Super Dragon
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 08763963
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên