Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Berlineth the Firestorm Vassal

7.581bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Berlineth the Firestorm Vassal
(えん)(てい)()(しん)ベルリネス
BerlineththeFirestormVassal-SR01-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
えん
てい
しんベルリネス
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
てい
しん
ベルリネス
 Tên Nhật (rōmaji) Enteikashin Berurinesu
 Tên Nhật (Dịch) Berlines the Vassal of the Flame Monarch
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 59808784
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên