FANDOM


Berry Magician Girl
ベリー・マジシャン・ガール
BerryMagicianGirl-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Quả Mọng
 Tên Nhật ベリー・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Berī Majishan Gāru
 Tên Hàn 베리 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 20747792
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên