FANDOM


Berry Magician Girl
ベリー・マジシャン・ガール
BerryMagicianGirl-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Quả Mọng
 Tên Nhật ベリー・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Berī Majishan Gāru
 Tên Hàn 베리 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 20747792
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.