FANDOM


Bicorn Re'em
()(かく)(じゅう)レーム
BicornReem-DREV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
かく
じゅうレーム
 Tên Nhật (Chuẩn)
かく
じゅう
レーム
 Tên Nhật (rōmaji) Nikakujū Rēmu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1600
 Mã số 58685438
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác