Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Black Brachios

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Black Brachios
暗黒(ブラック)ブラキ
BlackBrachios.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dinosaur/Effect
ATK/DEF 1800/1100
Mã số 50896944
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; chuyển mục tiêu đó sang Thế Thủ mặt-ngửa.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can target 1 monster on the field; change that target to face-up Defense Position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên