FANDOM


Black Brutdrago
ブラック・ブルドラゴ
BlackBrutdrago-SOVR-EN-SR-UE
 Tên Nhật ブラック・ブルドラゴ
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Burudorago
 Tên Nhật (Dịch) Black Bulldrago
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2600
 Mã số 96029574
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác