FANDOM


Black Dragon's Chick
(こく)(りゅう)(ひな)
BlackDragonsChick-OP03-EN-C-UE
 Tên Việt Con Của Hắc Long
 Tên Nhật (Kana)
こく
りゅうの
ひな
 Tên Nhật (Chuẩn)
こく
りゅう
の雛
ひな
 Tên Nhật (rōmaji) Kokuryū no Hina
 Tên Hàn 아기 흑룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 500
 Mã số 36262024
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.