FANDOM


Black Dragon Ninja
(こく)(りゅう)(にん)(じゃ)
BlackDragonNinja-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
こく
りゅうの
にん
じゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こく
りゅう
の忍
にん
じゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Kokuryū no Ninja
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1600
 Mã số 56562619
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác