FANDOM


Black Garden
ブラック・ガーデン
BlackGarden-LC5D-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ブラック・ガーデン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Gāden
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 71645242
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]