FANDOM


Black Horn of Heaven
(しょう)(てん)黒角笛(ブラックホーン)
BlackHornofHeaven-LCJW-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
てんの
黒角笛
ブラックホーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
てん
の黒角笛
ブラックホーン
 Tên Nhật (rōmaji) Shōten no Burakku Hōn
 Tên Nhật (Dịch) Black Horn of Ascension
 Tên Hàn 승천의 블랙 혼
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 50323155
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.