Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Black Horn of Heaven

6.783bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Black Horn of Heaven
(しょう)(てん)黒角笛(ブラックホーン)
BlackHornofHeaven-LCJW-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しょう
てんの
黒角笛
ブラックホーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
てん
の黒角笛
ブラックホーン
 Tên Nhật (rōmaji) Shōten no Burakku Hōn
 Tên Nhật (Dịch) Black Horn of Ascension
 Tên Hàn 승천의 블랙 혼
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Phản hồi Counter.svg
 Mã số 50323155
 Loại Hiệu ứng Activation requirement, Effect
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên