Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Black Magic Ritual

7.205bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Black Magic Ritual
カオス-(くろ)()(じゅつ)()(しき)
BlackMagicRitual-LCYW-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) カオス-
くろ
じゅつの
しき
 Tên Nhật (Chuẩn) カオス-黒
くろ
じゅつ
の儀
しき
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu - Kuromajutsu no Gishiki
 Tên Nhật (Dịch) Chaos - Black Magic Ritual
 Tên Hàn 카오스-흑마술의 의식
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Tế lễ Ritual.svg
 Mã số 76792184
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên