FANDOM


Black Magic Ritual
カオス-(くろ)()(じゅつ)()(しき)
BlackMagicRitual-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) カオス-
くろ
じゅつの
しき
 Tên Nhật (Chuẩn) カオス-黒
くろ
じゅつ
の儀
しき
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu - Kuromajutsu no Gishiki
 Tên Nhật (Dịch) Chaos - Black Magic Ritual
 Tên Hàn 카오스-흑마술의 의식
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 76792184
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.