FANDOM


Black Ray Lancer
ブラック・レイ・ランサー
Black-Ray-Lancer
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Beast-Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2100/600
Mã số 74416224
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 3
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này tới mục tiêu là 1 quái thú mặt-ngửa ở trên sân: vô hiệu hóa hiệu ứng của mục tiêu đó, cho tới khi Lượt Kết thúc.
English Description
2 Level 3 WATER monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up monster on the field; negate that target's effects until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên