FANDOM


Black Rose Dragon
ブラック・ローズ・ドラゴン
BlackRoseDragon-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Hắc Hồng Long
 Tên Nhật ブラック・ローズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Rōzu Doragon
 Tên Hàn 블랙 로즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1800
 Mã số 73580471
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.