FANDOM


Black Rose Dragon
ブラック・ローズ・ドラゴン
BlackRoseDragon-LC05-EN-UR-LE
 Tên Việt Hắc Hồng Long
 Tên Nhật ブラック・ローズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Rōzu Doragon
 Tên Hàn 블랙 로즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1800
 Mã số 73580471
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
Leo PeaceIcon
Bài Đặc trưng trong Anime

Rua nghĩ rằng lá này có thể đánh bại Dark Signers; nó được đề cao trong anime.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên