FANDOM


Black Sheep Token
(くろ)(ひつじ)トークン
CardBack
 Tên Nhật (Kana)
くろ
ひつじトークン
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
ひつじ
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Kuro Hitsuji Tōkun
 Tên Hàn 검은 양 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Zombie / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác