FANDOM


Black Sheep Token
(くろ)(ひつじ)トークン
CardBack.png
 Tên Nhật (Kana)
くろ
ひつじトークン
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
ひつじ
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Kuro Hitsuji Tōkun
 Tên Hàn 검은 양 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Zombie / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên