FANDOM


Black Thunder
  • Nhật: ブラック・サンダー
  • Romaji: Burakku Sandā
  • Việt: Hắc Lôi
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Chỉ kích hoạt khi một quái thú "Blackwing" bạn điều khiển bị tiêu diệt trong chiến đấugửi vào Mộ. Gây 400 thiệt hại cho đối thủ ứng với mỗi lá bài đối thủ điều khiển.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Black Thunder Activate only when a "Blackwing" monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard. Inflict 400 damage to your opponent for each card your opponent controls.
Nhật 自分フィールド上に存在する「BF」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地送られた時に発動する。
相手フィールド上に存在するカードの枚数×400ポイントダメージを相手ライフに与える。

Hình ảnh khác