FANDOM


Black Whirlwind
黒い旋風
BlackWhirlwind
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 91351370
Mô tả Hiệu ứng
Khi có quái "Blackwing" được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lấy 1 quái "Blackwing" từ Bộ bài của bạn lên tay với ATK thấp hơn ATK của quái đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên