FANDOM


Black Wing Revenge
ブラック・リベンジ
BlackWingRevenge
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 09925982
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú Loại-Winged Beast bạn điều khiển bị tiêu diệt trong chiến đấuđưa vào Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt 2 "Blackwing - Black Crest Tokens" (Loại-Winged Beast/ÁM/Cấp 2 sao/ATK 0/DEF 800).
English Description
When a Winged Beast-Type monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Special Summon 2 "Blackwing - Black Crest Tokens" (Winged Beast-Type/DARK/Level 2/ATK 0/DEF 800).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên