FANDOM


Blackback
ブラック・バック
BlackbackSTBL
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 44028461
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt trong lượt của bạn. Chọn 1 quái thú "Blackwing" có 2000 hoặc thấp hơn ATK trong Mộ bài của bạn, và Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Úp trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.
English Description
Activate only during your turn. Select 1 "Blackwing" monster with 2000 or less ATK in your Graveyard, and Special Summon it. You cannot Normal Summon or Set the turn you activate this card

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên