FANDOM


Blackwing - Decay the Ill Wind
BF(ブラックフェザー)(とむらい)(かぜ)のデス
BlackwingDecaytheIllWind-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
とむらい
かぜのデス
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-弔
とむらい
かぜ
のデス
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Tomurai Kaze no Desu
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Death the Mourning Wind
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 19462747
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác