FANDOM


Blackwing - Decay the Ill Wind
BF(ブラックフェザー)(とむらい)(かぜ)のデス
BlackwingDecaytheIllWind-SHVI-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
とむらい
かぜのデス
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-弔
とむらい
かぜ
のデス
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Tomurai Kaze no Desu
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Death the Mourning Wind
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Winged Beast / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 19462747
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên