FANDOM


Blackwing - Gladius the Midnight Sun
BF-白夜のグラディウス
BlackwingGladiustheMidnightSun
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 800/1500
Mã số 28190303
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn chỉ điều khiển 1 quái thú mặt-ngửa "Blackwing" khác với "Blackwing - Gladius the Midnight Sun", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần trong lượt, lá bài này không thể bị hủy bởi chiến đấu.
English Description
If the only face-up monster you control is 1 "Blackwing" monster other than "Blackwing - Gladius the Midnight Sun", you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn, this card cannot be destroyed by battle.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên