FANDOM


Blackwing - Gofu the Vague Shadow
BF(ブラックフェザー)(おぼろ)(かげ)のゴウフウ
BlackwingGofutheVagueShadow-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
おぼろ
かげのゴウフウ
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-朧
おぼろ
かげ
のゴウフウ
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Oborokage no Gōfū
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Gofu the Hazy Shadow
 Tên Hàn BF(블랙 페더)-농그림자의 고우후우
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Winged Beast / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 09929398
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên