Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Blackwing - Kalut the Moon Shadow

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Blackwing - Kalut the Moon Shadow
BF-月影のカルート
BlackwingKaluttheMoonShadow.png
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1400/1000
Mã số 85215458
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Vào Bước Thiệt hại của đôi bên, khi một quái thú "Blackwing" bạn điều khiển đang tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể đưa lá bài này từ tay của bạn xuống Mộ bài; quái thú đó tăng 1400 ATK cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
During either player's Damage Step, when a "Blackwing" monster you control is attacking or being attacked: You can send this card from your hand to the Graveyard; that monster gains 1400 ATK until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên