Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Blackwing - Kochi the Daybreak

6.744bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Blackwing - Kochi the Daybreak
BF-東雲のコチ
BlackwingKochitheDaybreak.jpg
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Tuner
ATK/DEF 700/1500
Mã số 41902352
Loại Hiệu ứng Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này không thể được dùng như một Quái thú Nguyên liệu Đồng bộ
English Description
If this card was Special Summoned, this card cannot be used as a Synchro Material Monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên