FANDOM


Blackwing - Kochi the Daybreak
BF(ブラックフェザー)東雲(しののめ)のコチ
BlackwingKochitheDaybreak-LC5D-EN-C-1E
 Tên Việt Hắc Dực - Thiên Điêu Ngày Rạng Đông
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
東雲
しののめのコチ
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-東雲
しののめ
のコチ
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Shinonome no Kochi
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Kochi the Daybreak
 Tên Hàn BF(블랙페더)-여명의 코치
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 1500
 Mã số 41902352
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên