FANDOM


Blackwing - Kochi the Daybreak
BF(ブラックフェザー)東雲(しののめ)のコチ
BlackwingKochitheDaybreak-LC5D-EN-C-1E
 Tên Việt Hắc Dực - Thiên Điêu Ngày Rạng Đông
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
東雲
しののめのコチ
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-東雲
しののめ
のコチ
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Shinonome no Kochi
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Kochi the Daybreak
 Tên Hàn BF(블랙페더)-여명의 코치
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 1500
 Mã số 41902352
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.