FANDOM


Blackwing - Kochi the Daybreak
BF(ブラックフェザー)東雲(しののめ)のコチ
BlackwingKochitheDaybreak-LC5D-EN-C-1E
 Tên Việt Hắc Dực - Thiên Điêu Ngày Rạng Đông
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
東雲
しののめのコチ
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-東雲
しののめ
のコチ
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Shinonome no Kochi
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Kochi the Daybreak
 Tên Hàn BF(블랙페더)-여명의 코치
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 1500
 Mã số 41902352
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác