FANDOM


Blackwing - Tornado the Reverse Wind
BF(ブラックフェザー)(さか)(まき)のトルネード
BlackwingTornadotheReverseWind-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
さか
まきのトルネード
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-逆
さか
まき
のトルネード
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Sakamaki no Torunēdo
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Tornado the Reverse Wind
 Tên Hàn BF(블랙 페더)-역권의 토네이도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1200
 Mã số 73534250
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác