FANDOM


Blackwing - Tornado the Reverse Wind
BF(ブラックフェザー)(さか)(まき)のトルネード
BlackwingTornadotheReverseWind-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
さか
まきのトルネード
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-逆
さか
まき
のトルネード
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Sakamaki no Torunēdo
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Tornado the Reverse Wind
 Tên Hàn BF(블랙 페더)-역권의 토네이도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1200
 Mã số 73534250
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.