FANDOM


Blade Bounzer
ブレード・バウンサー
BladeBounzer-GAOV-EN-C-1E
 Tên Nhật ブレード・バウンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Burēdo Baunsā
 Tên Nhật (Dịch) Blade Bouncer
 Tên Hàn 블레이드 바운서
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1400
 Mã số 70194827
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.