FANDOM


Blade Garoodia the Cubic Beast
(ほう)(かい)(じゅう)ブレード・ガルーディア
BladeGaroodiatheCubicBeast-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
じゅうブレード・ガルーディア
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
じゅう
ブレード・ガルーディア
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkaijū Burēdo Garūdia
 Tên Nhật (Dịch) Blade Garoodia the Direction World Beast
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 78509901
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.