FANDOM


Blade Skater
ブレード・スケーター
BladeSkater-DR04-NA-C-UE
 Tên Việt Lưỡi Dao Trượt Băng
 Tên Nhật ブレード・スケーター
 Tên Nhật (rōmaji) Burēdo Sukētā
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1400 / 1500
 Mã số 97023549
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên