FANDOM


Blaster, Dragon Ruler of Infernos
(えん)(せい)(りゅう)-ブラスター
BlasterDragonRulerofInfernos-CT10-EN-ScR-LE
 Tên Nhật (Kana)
えん
せい
りゅう-ブラスター
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
せい
りゅう
-ブラスター
 Tên Nhật (rōmaji) Enseiryū - Burasutā
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Ruler of Blazes - Blaster
 Tên Hàn 염정룡-블래스터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1800
 Mã số 53804307
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Cấm
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác