FANDOM


Block Dragon
ブロックドラゴン
BlockDragon-TDIL-EN-UR-1E
 Tên Nhật ブロックドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burokku Doragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 3000
 Mã số 94689206
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác