FANDOM


Blood Mefist
ブラッド・メフィスト
BloodMefist-YCSW-EN-UR-LE
 Tên Nhật ブラッド・メフィスト
 Tên Nhật (rōmaji) Buraddo Mefisuto
 Tên Nhật (Dịch) Blood Mefist
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1300
 Mã số 30757396
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác