FANDOM


Bloom Diva the Melodious Choir
(げん)(そう)(はな)()(せい)ブルーム・ディーヴァ
BloomDivatheMelodiousChoir-CROS-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
はな
せいブルーム・ディーヴァ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の華
はな
せい
ブルーム・ディーヴァ
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Hanakasei Burūmu Dīva
 Tên Nhật (Dịch) Bloom Diva the Floral Melodious Saint
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 84988419
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.