FANDOM


Bloom Prima the Melodious Choir
(げん)(そう)(はな)()(せい)ブルーム・プリマ
BloomPrimatheMelodiousChoir-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
はな
せいブルーム・プリマ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の華
はな
せい
ブルーム・プリマ
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Hanakasei Burūmu Purima
 Tên Nhật (Dịch) Bloom Prima the Floral Melodious Saint
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 2000
 Mã số 24672164
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác