FANDOM


Bloom Prima the Melodious Choir
(げん)(そう)(はな)()(せい)ブルーム・プリマ
BloomPrimatheMelodiousChoir-SHVI-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
はな
せいブルーム・プリマ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の華
はな
せい
ブルーム・プリマ
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Hanakasei Burūmu Purima
 Tên Nhật (Dịch) Bloom Prima the Floral Melodious Saint
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 2000
 Mã số 24672164
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên