FANDOM


Blue-Blooded Oni
(そう)(けつ)()
BlueBloodedOni-GENF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
けつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
けつ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1700
 Mã số 07953868
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác