Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Blue-Eyes Alternative White Dragon

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Blue-Eyes Alternative White Dragon
青眼の亜白龍(ブルーアイズ・オルタナティブ・ホワイト・ドラゴン)
BlueEyesAlternativeWhiteDragon-MVP1-EN-GUR-1E.png
 Tên Việt Thanh-Nhãn Luân Chuyển Bạch Long
 Tên Nhật (Kana)
青眼の亜白龍
ブルーアイズ・オルタナティブ・ホワイト・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青眼の亜白龍
ブルーアイズ・オルタナティブ・ホワイト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Orutanatibu Howaito Doragon
 Tên Hàn 푸른 눈의 아백룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 38517737
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên