FANDOM


Blue-Eyes Chaos MAX Dragon
ブルーアイズ・カオス・MAX(マックス)・ドラゴン
BlueEyesChaosMAXDragon-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Thanh-Nhãn Hỗn Cực Long
 Tên Nhật (Kana) ブルーアイズ・カオス・
MAX
マックス・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) ブルーアイズ・カオス・MAX
マックス
・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Kaosu Makkusu Doragon
 Tên Hàn 푸른 눈의 카오스 MAX(맥스) 드래곤
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 0
 Mã số 55410871
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.