FANDOM


Blue-Eyes Chaos MAX Dragon
ブルーアイズ・カオス・MAX(マックス)・ドラゴン
BlueEyesChaosMAXDragon-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Thanh-Nhãn Hỗn Cực Long
 Tên Nhật (Kana) ブルーアイズ・カオス・
MAX
マックス・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) ブルーアイズ・カオス・MAX
マックス
・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Kaosu Makkusu Doragon
 Tên Hàn 푸른 눈의 카오스 MAX(맥스) 드래곤
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 0
 Mã số 55410871
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác