Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Blue-Eyes Spirit Dragon

7.164bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Blue-Eyes Spirit Dragon
青眼の精霊龍(ブルーアイズ・スピリット・ドラゴン)
BlueEyesSpiritDragon-CT13-EN-UR-LE.png
 Tên Việt Thanh-Nhãn Hồn Long
 Tên Nhật (Kana)
青眼の精霊龍
ブルーアイズ・スピリット・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青眼の精霊龍
ブルーアイズ・スピリット・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Supiritto Doragon
 Tên Hàn 푸른 눈의 정령룡
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 3000
 Mã số 59822133
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên