Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Blue-Eyes Toon Dragon

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Blue-Eyes Toon Dragon
ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン
BlueEyesToonDragon-DPBC-EN-C-1E.png
 Tên Việt Rồng Toon Mắt Xanh
 Tên Nhật ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Tūn Doragon
 Tên Hàn 블루 아이즈 툰 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 53183600
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên