FANDOM


Blue-Eyes Toon Dragon
ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン
BlueEyesToonDragon-DPBC-EN-C-1E
 Tên Việt Rồng Toon Mắt Xanh
 Tên Nhật ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Tūn Doragon
 Tên Hàn 블루 아이즈 툰 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 53183600
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.