FANDOM


Blue-Eyes Twin Burst Dragon
青眼の双爆裂龍(ブルーアイズ・ツイン・バースト・ドラゴン)
BlueEyesTwinBurstDragon-MP17-EN-ScR-1E
 Tên Việt Thanh Nhãn Song Bộc Long
 Tên Nhật (Kana)
青眼の双爆裂龍
ブルーアイズ・ツイン・バースト・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青眼の双爆裂龍
ブルーアイズ・ツイン・バースト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Tsuin Bāsuto Doragon
 Tên Hàn 푸른 눈의 쌍폭렬룡
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 02129638
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.