Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Blue-Eyes Twin Burst Dragon

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Blue-Eyes Twin Burst Dragon
青眼の双爆裂龍(ブルーアイズ・ツイン・バースト・ドラゴン)
BlueEyesTwinBurstDragon-SHVI-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
青眼の双爆裂龍
ブルーアイズ・ツイン・バースト・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青眼の双爆裂龍
ブルーアイズ・ツイン・バースト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Tsuin Bāsuto Doragon
 Tên Hàn 푸른 눈의 쌍폭렬룡
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 02129638
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên