Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Blue-Eyes White Dragon

6.779bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Blue-Eyes White Dragon
青眼の白龍(ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン)
BlueEyesWhiteDragon-DPBC-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Rồng Trắng Mắt Xanh
 Tên Nhật (Kana)
青眼の白龍
ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青眼の白龍
ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Howaito Doragon
 Tên Hàn 푸른 눈의 백룡
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon
 ATK / DEF 3000 / 2500
 Mã số 89631139
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên