FANDOM


Blue Mountain Butterspy
(げん)(ちょう)()(きゃく)オオルリ
BlueMountainButterspy-NUMH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
ちょうの
きゃくオオルリ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
ちょう
の刺
きゃく
オオルリ
 Tên Hàn 환접의 자객 큰유리새
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1700
 Mã số 54582424
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác