FANDOM


Blue Mountain Butterspy
(げん)(ちょう)()(きゃく)オオルリ
BlueMountainButterspy-NUMH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
ちょうの
きゃくオオルリ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
ちょう
の刺
きゃく
オオルリ
 Tên Hàn 환접의 자객 큰유리새
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1700
 Mã số 54582424
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên