FANDOM


Bolt Penguin
ボルト・ペンギン
BoltPenguin-PRIO-EN-C-1E
 Tên Nhật ボルト・ペンギン
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder
 CÔNG / THỦ 1100 / 800
 Mã số 48531733
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác