Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Bond Between Teacher and Student

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Bond Between Teacher and Student
()(てい)(きずな)
BondBetweenTeacherandStudent-TF06-JP-VG.png
 Tên Nhật (Kana)
ていの
きずな
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
の絆
きずな
 Tên Nhật (rōmaji) Shitei no Kizuna
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên