FANDOM


Boneheimer
ボーンハイマー
Boneheimer-LON-NA-C-UE
 Tên Nhật ボーンハイマー
 Tên Nhật (rōmaji) Bōnhaimā
 Tên Hàn 본 해마
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY WATER
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 850 / 400
 Mã số 98456117
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên