Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Book of Moon

7.538bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Book of Moon
月の書
BookofMoon.jpg
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play.svg
Mã số 14087893
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; chuyển mục tiêu đó sang Thế Thủ mặt-úp.
English Description
Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên