FANDOM


Book of Moon
(つき)(しょ)
</div>
BookofMoon-YS16-EN-C-1E.png
 Tên Việt Quyển sách của mặt trăng
 Tên Nhật (Kana)
つきの
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
つき
の書
しょ
 Tên Nhật (rōmaji) Tsuki no Sho
 Tên Hàn 달의 서
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 14087893
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên