FANDOM


Book of Moon
(つき)(しょ)
BookofMoon-YS16-EN-C-1E
 Tên Việt Quyển sách của mặt trăng
 Tên Nhật (Kana)
つきの
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
つき
の書
しょ
 Tên Nhật (rōmaji) Tsuki no Sho
 Tên Hàn 달의 서
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 14087893
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác