FANDOM


Boost Warrior
ブースト・ウォリアー
BoostWarrior-DP10-EN-SR-1E
 Tên Nhật ブースト・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Būsuto Woriā
 Tên Hàn 부스트 워리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 80457744
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên