FANDOM


Bowganian
ボーガニアン
Bowganian-LCYW-EN-SR-1E
 Tên Nhật ボーガニアン
 Tên Nhật (rōmaji) Bōganian
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1000
 Mã số 52090844
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác