FANDOM


Brain Control
(せん)(のう)-ブレインコントロール
BrainControl-DPYG-EN-C-UE
 Tên Việt Tẩy Não
 Tên Nhật (Kana)
せん
のう-ブレインコントロール
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
のう
-ブレインコントロール
 Tên Hàn 세뇌-브레인 컨트롤-
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 87910978
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 2
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]