FANDOM


Brain Crusher
ブレイン・クラッシャー
BrainCrusher-BP02-EN-R-1E
 Tên Nhật ブレイン・クラッシャー
 Tên Nhật (rōmaji) Burein Kurasshā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 81919143
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.