FANDOM


Brain Crusher
ブレイン・クラッシャー
BrainCrusher-BP02-EN-R-1E
 Tên Nhật ブレイン・クラッシャー
 Tên Nhật (rōmaji) Burein Kurasshā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 81919143
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác